تبلیغات
موفقیت - شیوه های افزایش عزت نفس
موفقیت
خواستن توانستن است

لینکدونی

آرشیو

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شیوه های افزایش عزت نفس


1- با خود مثبت حرف بزنید .

صدایی در ذهن شما وجود دارد كه مدام نجوا می كند. این صدا كه ((سخنگوی شماست )) بخشی از عزت نفس شماست. این صدااغلب منفی است وجملاتی ازاین قبیل می گوید،من خیلی چاق هستم((یا))من نمی توانم این كارراانجام دهم((یا ))من خسته ام.این قیبل جملات بعداز مدتی درشما تأثیرمنفی میگذاردومثلا شما احساس خستگی می كنیدویااحساس می كنید كه عزت نفس شماراپایین می آورد امانكته جالب این است كه شمانمی توانید ندای درونی خود را برای ایجادعزت نفس وساختن الگو های مؤفقیت،برنامه ریزی كنید.شگردكار،استفاده ازعبارتهاوجمله های مثبت است.اینها چند تا از جمله های خوب وهمه منظوره هستند .من خوشحال هستم ، من سالم هستم ، من معركه ام ! این جمله ها را بارها وبارها در ذهن خود با صدای بلند تكرار كنید ،یا حتی آنها را بنویسید .اهمیت آن در این است كه این جمله رابه زمان حال وباایمان بیان كنید.هرگاه ندای درونی خودراشنیدیدكه شروع به ایجاداحساس منفی درشمامی كندآن رامتوقف سازیدوجملة مثبتی رادرباره همان موضوع،جایگزین آن كنید.این شیوه راامتحان كنیدوآنگاه خواهیددید كه صحبت كردن باخود وسیلةسودمندی درایجاد وضعیت مثبت است.

2-شخصیت جدید خود را تجسم كنید.

این امر اساسا همانند اصل استفاده از جملات مثبت است ،با این تفاوت كه به جای استفاده از كلمات ،در اینجا از تصاویر استفاده می شود. آیا می خواهید لاغرتر وسالمتر باشید ؟ خودتان را به این صورت تجسم كنید .آیا می خواهید ارتقاء شغلی پیداكنید؟خودتان رادرنقش سمت جدیدتجسم كنید زمانی را به تجسم خود اختصاص دهید تا وارد جزئیات امرشوید وازشخصیت جدیدخودلذت ببریدچنانچه این تصویررادایما"ایجادوتقویت كنید،پذیرش رفتارهایی كه آن راتحكیم می كندآسانتر خواهد بود.

3-افرادی را بیابید كه بتوانید از آنان چیزی بیاموزید .

واضح است كه افرادبسیاری وجوددارند كه بامشكلات ومسایلی مانندمشكلات شما مواجه شده اندشمامی توانید با الگو قرار دادن آنان ،چیزهای زیادی بیاموزید .

4-به وادی های جدید قدم بگذارید .

اغلب عزت نفس ما به سبب كوته بینی نسبت به زندگی،دچارافت ونزول می شود هنگامی كه برروی جنبة خاصی از زندگی بیش از حدیابه حدی بسیار طولانی تمركزمی كنیم،عمق نگری خودرااز دست می دهیم.مسایل كوچك،بزرگ می شوند و وقایع بسیار بیشتر از ارزش واقعی خود اهمیت می یابند آیاچنین موردی برای شمانیزپیش آمده است؟اگراین طور است.پس وقت آن است كه واردوادی جدیدشویدمثلا می توانید به یك گشت سیاحتی یا یك سفر ما جراجویانه بروید .

5- اهداف خود را تعیین كنید .

این جمله را بارها شنیده اید .اما دلیلی در آن نهفته است. این جمله ،در بردارندة حكمت شناخته شده واثبات شده ای است كه فقط عدة كمی ازافرادآن راواقعا"درك میكنند. افرادی كه برای خوداهدافی روشن دقیق وقابل اندازه گیری تعیین می كنند.آنچه را كه می خواهند به دست می آورند.تعیین اهداف،بخش بسیارمهمی ازساختن عادات مثبت ودرنتیجه افزایش عزت نفس به شمار می آید.

6-اتفاقات ناخوشایندزندگی را بپذیرید.

همة مامی توانیم بیشترازآنچه فكرمی كنیم، زندگی خود را كنترل كنیم . با وجود این مواردی هست كه هیچ كنترلی نسبت به آنها نداریم و این بدان معنی است كه وقایع وامور نا خوشایند وظاهرا" غیر منصفانة بسیاری در زندگی ما وجوددارد به عبارت دیگر ، گهگاه این امور واتفاقات ضربه ای به ما وارد می كند بروز این اتفاقات به خواست و ارادة ما نبوده است وكاری برای ممانعت ازآنهانیزنمی توان انجام داد. پس بهتر است شانس واقبال را فراموش كنید .اینكه زندگی چگونه باید باشدرافراموش كنیدوآن راباهمین اتفاقات جاری وغیر قابل پیش بینی بپذیرید .در واقع ،شما می توانید از لحظاتی كه عزت نفس شما دچار افت ونزول می گردد ، بهره جویی كنیدافسردگی وغم واندوه ونگرانی ، همگی درشماایجادخودخوری می كند.درزندگی شمااشتباهی بوجودمی آوردبنابراین می توانید آن رااصلاح كنیدوبرای زندگی خودبرنامه ریزی مجددی انجام دهید.لذادفعة بعدكه درچنین موقعیتی قرارگرفتندازخود بپرسید: ((چه درسی میتوان گرفت؟))اوضاع را بررسی كنیدتا ببینید كه چرا احساس بدی دارید،آیابادیگران درست برخوردكرده اید؟آیا با خود صادق بوده اید ؟ آیا به طور نا خواسته در جهت تأمین اهداف دیگران گام برمی دارید؟ازطرفی روند زندگی كاملا منصفانه است،زیراغم واندوه باعث رشدوپیشرفت میگرددوپیشرفت،نه تنهاغم واندوه رابی ضررمیسازد،بلكه آن رامفید وسودمند می كند.

7- تحت روان درمانی قرار گیرید.

گاهی اوقات ممكن است با مشكل بزرگ خاصی در زندگی خود مواجه شوید ، مانند طلاق ،بیكاری، یا بیماری خطرناك ، یا ممكن است دچار عادت مخربی مانند استعمال دخانیات ، مصرف مشروبات الكلی، استفاده نادرست از داروها یا پرخوری شوید.دراین مواردكمك دیگران می تواندكلیدمشكل شماباشد. معالجات انفرادی ویاگروهی اغلب درحل مشكلات اساسی زندگی كاملاثمر بخش است.

8-بروسوسة عادات ناپسندخودغلبه كنید.

عادتهای ناپسند ،رفتارهای دیرینه ای هستند كه شما را به سمت خود می كشند هنگامی كه به سراغتان می آیند . رهایی از آنها دشوار است و به راحتی شما را به این نتیجه می رسانند كه (( نمی توانید با این حالت كنار بیاید)) نكته این است كه مجبور نیستید با آن كناربیایید وسوسة عادات ناپسند(بخصوص ازنوع مادی ویا مانند دخانیات ، الكل ، كافیئن وغیره ) معمولا؛ كمتر از دو دقیقه طول می كشد آنها شما را فریب می دهند كه تصور كنید تا ابد دست از شما بر نمی دارند. بنابراین هر گاه هوس عادات ناپسند به سراغتان آمد. سعی نكنید آن را نادیده بگیرید ، بلكه روی آن تمركز كرده وبا اعتماد به نفس آن را تحمل كنید .

9-سه هفته آن را امتحان كنید .

سازگاری با عادت ها ورفتارهای جدید مستلزم زمان است .معلوم شده است كه هررفتار جدیدی اگر به مدت سه هفته دنبال شود .احتمال زیاد به صورت یك عادت دایمی در می آید .در ابتدا ، رفتار جدید ،غریب به نظر می آید ومستلزم تلاش آگاهانه است .اما بعداز سه هفته به صورت بخشی از وجودتان درمی آید. بخشی از خویشتن بینی شما .اگر واقعا مصمم هستید كه تحولی ایجاد كنید خود را وادار كنید كه با آن حداقل به مدت سه هفته زندگی كنید .

10- باافراد مثبت اندیش معاشرت كنید.

بر آن شوید كه بیشتر در كنار افراد مثبت اندیش باشید : افرادی كه نسبت به زندگی وپیشامدهای آن اشتیاق زیادی دارند . این گونه افراد شمارا در پیشرفت وتعالی یاری می كنند ومتقابلا" این امكان را فراهم می آورند كه شما نیز آنان را در رشد وپیشرفتشان حمایت كنید.این امر، بخش بزرگی از فلسفة زندگی ودوستی است.


buy levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:47 ق.ظ

Fantastic postings. Kudos!
levitra without a doctor prescription vardenafil buy levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen cheap 20mg levitra levitra 20mg levitra 20mg buy generic levitra levitra 20 mg
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 02:53 ق.ظ

Thanks. Helpful information.
non 5 mg cialis generici get cheap cialis non 5 mg cialis generici cialis 30 day sample 40 mg cialis what if i take online prescriptions cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis 30 day sample we choice cialis pfizer india cialis 10mg prix pharmaci
buy tadalafil pills
یکشنبه 8 مهر 1397 12:34 ق.ظ

Kudos! Useful information!
cialis 10 doctissimo price cialis wal mart pharmacy cialis pills 40 mg cialis what if i take cialis tadalafil online fast cialis online cialis in sconto tadalafil tablets cialis 20mg cialis 20mg preis cf
http://cialisees.com/
شنبه 7 مهر 1397 09:13 ب.ظ

Fine content. Thanks.
order generic cialis online click here to buy cialis cialis coupon only here cialis pills brand cialis nl cialis 30 day sample we choice free trial of cialis safe site to buy cialis online miglior cialis generico ou acheter du cialis pas cher
canadian online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 03:43 ب.ظ

Wonderful advice. Appreciate it.
online pharmacies best canadian pharmacies online canada pharmacies account canadian pharmacy online 24 online pharmacies india canadian pharcharmy online canadian pharmacy canadian pharmacies online prescriptions canadian discount pharmacies in ocala fl trust pharmacy of canada
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:28 ب.ظ

Cheers, I appreciate this.
cialis without a doctor's prescription cialis with 2 days delivery cuanto cuesta cialis yaho 5 mg cialis coupon printable we choice cialis uk cialis 5 mg para diabeticos prix de cialis generic cialis at the pharmacy sublingual cialis online cialis generico postepay
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:17 ب.ظ

Fantastic knowledge. Kudos.
cialis generico in farmacia acheter cialis meilleur pri price cialis wal mart pharmacy cialis super acti cialis dosage amounts discount cialis cialis therapie cialis prezzo in linea basso 40 mg cialis what if i take acheter cialis kamagra
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:09 ق.ظ

Thanks. Useful information!
usa cialis online price cialis per pill cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pro cialis professional from usa cialis sans ordonnance purchase once a day cialis cialis rckenschmerzen viagra cialis levitra warnings for cialis
rldta.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:09 ق.ظ

Valuable advice. Thanks.
buy real viagra online buy soft viagra buy viagra without prescription buy viagra sample buy cheap viagra canada viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buying online viagra generic viagra online order for viagra buy sildenafil generic
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:35 ب.ظ

You made your stand quite effectively!.
cialis price in bangalore how much does a cialis cost cialis herbs generic cialis soft gels cialis professional yohimbe callus what is cialis cialis authentique suisse tadalafil tablets we recommend cheapest cialis
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:04 ق.ظ

Very good forum posts. Thanks!
cialis dosage price cialis wal mart pharmacy cialis side effects dangers weblink price cialis cipla cialis online cialis 5 mg schweiz buying cialis on internet cialis 5 mg funziona cialis generico postepay online prescriptions cialis
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:09 ب.ظ

Thanks a lot! Lots of stuff.

cialis for daily use cialis 20mg preis cf how to buy cialis online usa cialis farmacias guadalajara cialis per paypa cialis tadalafil online cialis generisches kanada cialis prices in england cialis uk next day cialis generico en mexico
http://viabiovit.com/get-a-prescription-online-for-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:56 ق.ظ

With thanks! I value this.
ordering viagra online viagra online rx buy generic sildenafil online is it legal to buy viagra order viagra online usa where i can buy viagra viagra online pharmacy generic viagra online usa buying viagra without prescription viagra online with prescription
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:05 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of info!

rezeptfrei cialis apotheke price cialis per pill cialis 5mg prix cialis 5 mg funziona safe site to buy cialis online buy cheap cialis in uk cialis dosage amounts cialis online nederland buying cialis on internet acheter cialis kamagra
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:29 ق.ظ

Incredible plenty of superb material.
viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra cialis y deporte cialis prices in england deutschland cialis online cialis online napol free generic cialis generic cialis soft gels cialis usa cost how much does a cialis cost
Low cost viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:17 ق.ظ

Regards. Plenty of forum posts.

buy pfizer viagra buy viagra online prescription viagra dosage buy viagra online uk buy generic viagra with paypal online viagra without prescription viagra uk buy online uk online viagra cheap online pharmacy no prescription generic viagra online usa
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 07:00 ب.ظ

Regards. Plenty of facts.

i recommend cialis generico cialis italia gratis cialis 20 mg cost viagra vs cialis vs levitra cialis price in bangalore dosagem ideal cialis cialis generico online cialis cost low cost cialis 20mg cialis 20 mg effectiveness
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:17 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
we choice free trial of cialis cost of cialis cvs prix cialis once a da we use it 50 mg cialis dose cialis therapie cialis canada cialis arginine interactio prescription doctor cialis cialis usa cost generic cialis at the pharmacy
CialisFlele
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:03 ب.ظ

You actually explained this wonderfully!
buy online cialis 5mg cialis dose 30mg where to buy cialis in ontario cuanto cuesta cialis yaho 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets for sale we recommend cialis info import cialis cialis mit grapefruitsaft cialis pills boards
Tanja
جمعه 17 آذر 1396 12:27 ب.ظ
It's in reality a nice and useful piece of info. I am satisfied that you shared this helpful info with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
Bonita
جمعه 17 آذر 1396 12:24 ب.ظ
Great article.
ask a psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:20 ب.ظ
برای بیشتر اطلاعات به روز که باید بازدید کنید
وب جهان گستر و در وب من این سایت را به عنوان بهترین سایت برای این سایت یافتم
جدیدترین به روز رسانی ها
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 04:31 ق.ظ
Everyone loves it whenever people get together and share ideas.
Great site, continue the good work!
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:15 ق.ظ
Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site, and your views are
good designed for new visitors.
How you can increase your height?
جمعه 13 مرداد 1396 10:46 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on شیوه. Regards
gaylaamis.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 09:22 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site. He was entirely
right. This post truly made my day. You can not imagine
just how much time I had spent for this information! Thanks!
http://sophieclare.hatenablog.com/archive/2015/06/24
سه شنبه 10 مرداد 1396 12:37 ب.ظ
I really like it when people get together
and share views. Great site, continue the
good work!
foot pain side
دوشنبه 12 تیر 1396 02:55 ق.ظ
Loving the information on this internet site, you have done outstanding job on the
content.
http://heartbreakingsa68.unblog.fr/2015/06/22/hammertoe-correction-procedure/
دوشنبه 5 تیر 1396 05:33 ق.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your site provided us with helpful info to work on. You have done an impressive activity
and our whole community might be thankful to you.
std test
یکشنبه 4 تیر 1396 07:22 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب
ابتدا آیا واقعا کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من
مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در
مفروضات و یک خواهد را خوب به کمک پر
همه کسانی معافیت. اگر شما که می توانید انجام من می بدون شک بود در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

لطفا برای خواندن بقیه مطالب به صفحات بعد بروید
مدیر وبلاگ : محمد

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان