تبلیغات
موفقیت - سخنانی از ارد بزرگ
موفقیت
خواستن توانستن است

لینکدونی

آرشیو

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

سخنانی از ارد بزرگ

برای خواندن مطلب به ادامه مطلب بروید:

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم . ارد بزرگ


سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند  . اُرد بزرگ


یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . اُرد بزرگ


پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  اُرد بزرگ


هنرمندان ناب ، هر روز در برابر دیدگان مردم نیستند . اُرد بزرگ


نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد . اُرد بزرگ


نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. اُرد بزرگ


آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است . اُرد بزرگ


کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی انسانهای  فرهمند . اُرد بزرگ


از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید . اُرد بزرگ


گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی  دیگر ، معرکه این جهان گذارا  است . اُرد بزرگ


دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود . اُرد بزرگ


در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .  اُرد بزرگ


دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود . اُرد بزرگ


گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد . اُرد بزرگ


اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم  . اُرد بزرگ


اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است .  اُرد بزرگ


ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته . اُرد بزرگ


دانش امروز  فر بسیاری در پی داشته ، اما  نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را  بزرگان خردمند به ما می بخشند .  اُرد بزرگ


ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و قوم بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و  آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود . اُرد بزرگ


آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت . اُرد بزرگ


برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید .  اُرد بزرگ


نادانی ، خودخواهی به بار می آورد . اُرد بزرگ


هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست . اُرد بزرگ


آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی . اُرد بزرگ


نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی . ارد بزرگ


آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد . اُرد بزرگ


پیران جهان دیده برای گفتگو  مانع تراشی نمی کنند . اُرد بزرگ


اسنخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست . اُرد بزرگ


آنکه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد . اُرد بزرگ


جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن . اُرد بزرگ


راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش . اُرد بزرگ


خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .  اُرد بزرگ


آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست . اُرد بزرگ


برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش . اُرد بزرگ


یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست . اُرد بزرگ


خودت را بشناس اما به آن مبال  . اُرد بزرگ


راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .  اُرد بزرگ


نگاه زمینیان ،  تهی است از انوار آسمانیان . ارد بزرگ


بسیاری در پیچ وخم  یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای. اُرد بزرگ


بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید  و پاکی در اشتباهند . اُرد بزرگ


ره آورد سفر در درون آدمی ،  به جز خرد و پیشرفت نیست . اُرد بزرگ


رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . اُرد بزرگ


انسان خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد . اُرد بزرگ


کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی . اُرد بزرگ


پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد . اُرد بزرگ


خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند . اُرد بزرگ


نکات سخت هم اساسی ساده دارند . اُرد بزرگ


سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد . اُرد بزرگ


برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی . اُرد بزرگ


برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو . اُرد بزرگ


کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد . اُرد بزرگ


سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . اُرد بزرگ


بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگ


خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . اُرد بزرگ


برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن . اُرد بزرگ


ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد . اُرد بزرگ


کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست . اُرد بزرگ


برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن . اُرد بزرگ


به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش . اُرد بزرگ


در زندگی نادان سرانجام یک گره  ، صدها گره باز نشدنی است  . اُرد بزرگ


با بردباری همه چیز در چنگ توست .  ارد بزرگ


در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد . اُرد بزرگ


برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . اُرد بزرگ


برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو . اُرد بزرگ


روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند . اُرد بزرگ


پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد . اُرد بزرگ


با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه  دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و  رودها و چشمه ها را لبریز می کنند . اُرد بزرگ


به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی . اُرد بزرگ


تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . اُرد بزرگ


راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست . اُرد بزرگ


روشنایی روز  ، دلیل و برهان نمی خواهد . اُرد بزرگ


هنگامه شادمانه سرودن  و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . اُرد بزرگ


میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند . اُرد بزرگ


شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . اُرد بزرگ


اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . اُرد بزرگ


هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن . اُرد بزرگ


در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد . ارد بزرگ


اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند . اُرد بزرگ


تنها با از خودگذشتگی برای دیگر آدمیان می توان جاودانه شد . اُرد بزرگ


خار های کوچک  زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . اُرد بزرگ


سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد . اُرد بزرگ


بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود . اُرد بزرگ


با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد . اُرد بزرگ


سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . اُرد بزرگ


پشیمانی، اولین گام برای پوزش است. اُرد بزرگ


استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت . اُرد بزرگ


نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست . اُرد بزرگ


آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد . اُرد بزرگ


یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است . اُرد بزرگ


ستایش ، هنگام نو رُستن را .  اُرد بزرگ


آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند . ارد بزرگ


آدم مادیگرا جادهای احساسش  ،  کم رفت و آمد است . اُرد بزرگ


کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . اُرد بزرگ


گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد . اُرد بزرگ


رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .  اُرد بزرگ


نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . اُرد بزرگ


آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . اُرد بزرگ


رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .  اُرد بزرگ


این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .  اُرد بزرگ


ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست . اُرد بزرگ


خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد . اُرد بزرگ


پیوند پاک ، پیوندی ابدی است . اُرد بزرگ


آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .  اُرد بزرگ


سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . اُرد بزرگ


شناور بودن خرد آدم در جهان احساس  به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . اُرد بزرگ


خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست . اُرد بزرگ


نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . اُرد بزرگ


تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است .  اُرد بزرگ
بسامدها : امواج


کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت .  اُرد بزرگ


برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .  اُرد بزرگ


کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . اُرد بزرگ


تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است . اُرد بزرگ


آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . اُرد بزرگ


جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .  اُرد بزرگ


خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . ارد بزرگ


این سخن پذیرفته نیست که : "پیکر بزرگترین زندان روان بشر است" باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد . اُرد بزرگ


چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند . اُرد بزرگ


شباهنگام برای خانواده و نزدیکانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان  .  اُرد بزرگ


بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است  که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و  ... اُرد بزرگ


یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . اُرد بزرگ


هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . اُرد بزرگ


ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . اُرد بزرگ


صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . اُرد بزرگ


نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .  اُرد بزرگ


کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد  . اُرد بزرگ


اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .  اُرد بزرگ


زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . اُرد بزرگ


آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟  اُرد بزرگ


هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . اُرد بزرگ


بدگویی ، رسوایی در پی دارد .  اُرد بزرگ


اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . اُرد بزرگ


با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . اُرد بزرگ


اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . اُرد بزرگ


شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . اُرد بزرگ


بیچاره مردمی که فرمانروایانش  رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند .  اُرد بزرگ


بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  اُرد بزرگ


ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد . اُرد بزرگ


کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . اُرد بزرگ


رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست . اُرد بزرگ


برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . اُرد بزرگ


تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم . اُرد بزرگ


کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  .  اُرد بزرگ


کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد . اُرد بزرگ


تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است . اُرد بزرگ


هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگ


آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و  شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست . اُرد بزرگ


کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ


چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار  زبونی شدند . اُرد بزرگ


آنکه کارش را دوست ندارد خیلی زود پیر می شود . اُرد بزرگ


نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . اُرد بزرگ


آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . اُرد بزرگ


اگر روانتان در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت  شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست . اُرد بزرگ


نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .  اُرد بزرگ


اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد .  اُرد بزرگ


ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .  اُرد بزرگ


آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم . اُرد بزرگ


هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد . اُرد بزرگ


با ، رفته گان به جهان دیگر، نتوان همراه شد ، که  این کوشش و همراهی عمر را  بباد می دهد . اُرد بزرگ


آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت . اُرد بزرگ


وزن یک تهمت ، سنگین تر از هزار هزار دشنام است . اُرد بزرگ


بدخو ، عمرش کم است . اُرد بزرگ


زیبارویی که می داند ، زیبای ماندنی نیست ، پرستیدنی است . اُرد بزرگ


مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . اُرد بزرگ


همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش  آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد . اُرد بزرگ


آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر . اُرد بزرگ


اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند . اُرد بزرگ


خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد .  اُرد بزرگ


بداندیش همیشه ، کارش گره  می خورد . اُرد بزرگ


نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است . اُرد بزرگ


فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است . اُرد بزرگ


از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس . ارد بزرگ


مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دوید . اُرد بزرگ


چو گرمای تن مردان کهن به آسمان پر کشید با یادشان اندیشه هواخواهان خویش را گرما دهند .  اُرد بزرگ


آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش . اُرد بزرگ


غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است . اُرد بزرگ


میوه کشتن ، کشته شدن است . اُرد بزرگ


سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر  بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست . اُرد بزرگ


هر آنکه خردمندتر است  اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید . اُرد بزرگ


روز های خوش برای کژاندیش بسیار کوتاه و روز کیفر بسیار دراز . اُرد بزرگ


اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . اُرد بزرگ


چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ . اُرد بزرگ

Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 01:02 ب.ظ

Superb write ups. With thanks!
we recommend cialis info generic cialis 20mg uk side effects of cialis cialis prezzo in linea basso canada discount drugs cialis cialis for sale cialis generisches kanada generic cialis buying cialis in colombia only here cialis pills
canadian pharcharmy online24
یکشنبه 1 مهر 1397 11:43 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
canadian prescriptions online aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharcharmy online24 canadian discount pharmacies in canada canadianpharmacyusa24h canadian pharmaceuticals reviews online pharmacies canadian medications online buy vistagra usa buy viagrow pro
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:10 ب.ظ

Kudos. I like this!
cialis 20 mg cut in half cialis tablets australia cialis prezzo in linea basso buy cialis online cheapest cialis generico cialis coupon cialis name brand cheap cialis generika in deutschland kaufen cialis online napol cialis canadian drugs
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:32 ب.ظ

Thanks a lot! I like it.
ou acheter du cialis pas cher india cialis 100mg cost cialis generico buy cheap cialis in uk side effects for cialis cialis price in bangalore cialis cost buying cialis on internet miglior cialis generico cialis canada
viagra pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:02 ق.ظ

Fine content. Thanks!
buy viagra online without prescription buy generic viagra online uk next day delivery online order viagra buy generic viagra usa to buy viagra online cheap viagra uk online viagra uk online price of viagra uk get a prescription for viagra online how to buy viagra safely online
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:26 ب.ظ

You have made your point.
cialis pills cialis uk cialis generique cialis with 2 days delivery buy brand cialis cheap side effects for cialis we recommend cheapest cialis we recommend cialis info trusted tabled cialis softabs cialis daily dose generic
Viagra sans ordonnance
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:17 ق.ظ

Seriously tons of wonderful material.
cheap sildenafil tablets how to buy viagra on line cheap levitra buy viagra on line online pharmacy uk best site to buy viagra how do you buy viagra generic viagra uk pharmacy buy viagra cheaply buy viagra online at
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:40 ق.ظ

You actually revealed this fantastically.
wow cialis tadalafil 100mg buying cialis in colombia bulk cialis precios cialis peru cialis generico cialis canadian drugs cialis 50 mg soft tab cialis vs viagra ou trouver cialis sur le net cialis taglich
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 03:32 ق.ظ

Good data. Thanks a lot!
does cialis cause gout generic cialis soft gels cialis side effects estudios de cialis genricos generic cialis 20mg uk online prescriptions cialis cialis online nederland safe site to buy cialis online dosagem ideal cialis cialis et insomni
What do eccentric heel drops do?
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:45 ق.ظ
In fact when someone doesn't be aware of after that its up to other people
that they will help, so here it occurs.
What do you do for a sore Achilles tendon?
پنجشنبه 9 شهریور 1396 03:53 ب.ظ
Fine way of explaining, and good piece of writing to obtain facts about my
presentation subject, which i am going to present
in school.
Olen
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:35 ب.ظ
I'm really loving the theme/design of your weblog.
Do you ever run into any browser compatibility issues?
A small number of my blog audience have complained about my
website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
Do you have any advice to help fix this problem?
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 04:16 ب.ظ
It's remarkable to pay a visit this site and reading the views of all friends concerning this post, while I am also zealous of getting familiarity.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:49 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could
also make comment due to this sensible article.
تیلوری از جنس ممنوعه
پنجشنبه 23 آبان 1387 12:02 ق.ظ
سلام.. وبلاگم رو بلاگفا فیلتر کرد اونوقت به خاطر چی؟ به خاطر مطالب زنا شوئی کاملا کنترل شده از زبان دکترها. این حالا تنها در قسمت پزشکی بود به خاطر تنها یه قسمت وبلاگ رو بستن.
عوضش من هم اومدم وبلاگ رو سایت کردم و روی هاست سرویس دهنده خارجی پیاده کردم
خوشحال میشیم انتقادت ارزشمندت رو در مورد سایتمون بیان کنی. سپاس
taylor.blogfa.com is filter
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

لطفا برای خواندن بقیه مطالب به صفحات بعد بروید
مدیر وبلاگ : محمد

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان